Zamestnateľnosť mladých ľudí

Faktorov, ktoré ovplyvňujú zamestnateľnosť mladých ľudí, je samozrejme viacero. Nie všetky môže mladý človek ovplyvniť. Mladí ľudia, podobne ako zamestnávatelia, však veľmi často hovoria o probléme neskúsenosti mladých, ktorí opúšťajú školské lavice.

Obrázok: mpict.org

Obrázok: mpict.org

Problém získať adekvátne prvé zamestnanie patrí k tým najväčším. Podľa prieskumu medzi 220 zamestnávateľmi títo ako najväčšiu prekážku v zamestnávaní mladých ľudí uvádzajú práve nedostatočnosť v ponuke alebo prístupe formálneho vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce. *

Veľká iniciatíva na európskej úrovni nazvaná Mládež v pohybe v rámci zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí ako jednu z troch priorít pre doplnenie potrebných zručností a schopností mladých ľudí vybrala neformálne vzdelávanie.

 
Zdroje informácií:
*) https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/evsskillsandemployability/