Zamestnateľnosť mladých ľudí

Celková miera nezamestnanosti sa na Slovensku aktuálne pohybuje okolo 11%. V Banskobystrickom kraji je (k 31. 5. 2016) bez práce takmer 14% práceschopných obyvateľov*. Medzi mladými ľuďmi sa však toto číslo približuje k 30%.

Faktorov, ktoré ovplyvňujú zamestnateľnosť, je samozrejme niekoľko a nie všetky môže mladý človek ovplyvniť. Mladí ľudia, podobne ako zamestnávatelia, však veľmi často hovoria o probléme neskúsenosti mladých, ktorí opúšťajú školské lavice.

Obrázok: mpict.org

Obrázok: mpict.org

Problém získať adekvátne prvé zamestnanie patrí k tým najväčším. Podľa aktuálneho prieskumu medzi 220 zamestnávateľmi títo ako najväčšiu prekážku v zamestnávaní mladých ľudí uvádzajú práve nedostatočnosť v ponuke alebo prístupe formálneho vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce.**

Súčasná veľká iniciatíva na európskej úrovni nazvaná Mládež v pohybe v rámci zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí ako jednu z troch priorít pre doplnenie potrebných zručností a schopností mladých ľudí uvádza neformálne vzdelávanie.

 
Zdroje informácií:
*) http://dlznik.zoznam.sk/nezamestnanost/banskobystricky-kraj
**) https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/evsskillsandemployability/
Reklamy