Školenia

Školenia programu Berte nás vážne majú prevažne charakter neformálneho vzdelávania a vychádzajú z bohatých skúseností našich pracovníkov.

Školenia je po dohode možné zorganizovať vo Vašej škole alebo obci.

 

ŠKOLENIE: BEZ VÁS TO NEJDE pre koordinátorov žiackej školskej rady bez vás to nejde - dôležitosť učiteľa(pedagógov)
CIEĽ: predstaviť agendu, možnosti žiackej školskej rady (ŽŠR), úlohu a roly koordinátora, zistiť situáciu v rade na škole, metodicky usmerniť jej činnosť a poskytnúť návody na efektívnu prácu v ŽŠR.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke prednášky, prezentácia
ROZSAH: dva dni

 

žiaciŠKOLENIE:  MOJA ŽIACKA RADA – základný modul pre nových predsedov/zástupcov ŽŠR
CIEĽ: predstaviť agendu a možnosti žiackej školskej rady (ŽŠR), úlohu a roly koordinátora ŽŠR – pedagóga, zistiť situáciu v rade na škole, poskytnúť priestor na prezentáciu vlastnej rady, metodicky usmerniť činnosť a poskytnúť návody na efektívnu prácu v ŽŠR
CIEĽOVÁ SKUPINA: noví predsedovia/zástupcovia ŽŠR na SŠ v banskobystrickom kraji
METÓDY: brainstorming, práca v skupinách, diskusia, rolová hra, prezentácie,
ROZSAH: dva dni

 

ŠKOLENIE: NEMOŽNO NEKOMUNIKOVAŤšk_nemožno nekomunikovať1
Školenie je možné realizovať na dvoch úrovniach.
Základy komunikácie
CIEĽ: Naučiť sa základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, zásady prezentácie a spätnej väzby.
Nadstavba
CIEĽ: Zlepšiť a rozšíriť si komunikačné zručnosti, naučiť sa zásady aktívneho počúvania, používať empatiu a asertivitu v komunikácii.
METÓDY: skupinová práca, cvičenie, diskusia, simulácia
ROZSAH: cca 18 – 20 hodín počas troch dní

 

šk_nikto nie je na predajŠKOLENIE: NIKTO NIE JE NA PREDAJ
CIEĽ: Oboznámiť žiakov/žiačky s mechanizmom a charakteristickými znakmi obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sa dozvedia ako predchádzať riziku stať sa obchodovanou osobou, ako sa správať, kde hľadať pomoc, ak sa obeťou stanú.
METÓDY: premietanie filmu, diskusia, hranie rolí, práca v menších skupinách.
Biely obdĺžnikROZSAH: cca 10 – 12 hodín počas dvoch dní

 

ŠKOLENIE: PROJEKTOVÝ MANAŽMENT V KOCKEšk_projektový manažment
CIEĽ: Dozvedieť sa, čo je to projekt, projektový manažment a ako napísať dobrý projekt pre mládežnícku aktivitu. Oboznámiť sa s projektovým cyklom, grantovými programami, prakticky si vyskúšať tvorbu a prezentáciu projektového zámeru.
METÓDY: skupinová práca, brainstorming, simulácia, dramatizácia
ROZSAH: cca 18 – 20  hodín počas troch dní

 

tímová_spoluprácaŠKOLENIE: TEAM NIE LEN HUDOBNÁ SKUPINA
CIEĽ: pomenovať základné charakteristiky a fázy vzniku tímu, jeho pozitíva a funkcie, určiť roly v tíme, prezentovať aktivity žiackych školských rád (ŽŠR) účastníkom, so zameraním na hodnotenie ŽŠR z hľadiska tímovej spolupráce, diskusia k téme
CIEĽOVÁ SKUPINA: predsedovia/zástupcovia ŽŠR na stredných školách v Banskobystrickom kraji
METÓDY: brainstorming, práca v skupinách, diskusia, Biely obdĺžnikrolová hra, prezentácie
ROZSAH: dva dni

 

ŠKOLENIE: UČIŤ SA JE PRIRODZENÉšk_učiť sa
Školenie je zamerané na rozvoj kompetencie naučiť sa učiť sa.
CIEĽ: Naučiť sa pracovať so svojimi rovesníkmi v tíme, dozvedieť sa o formách a štýloch učenia, ako sa učiť s radosťou a efektívne, vyskúšať si teóriu v praxi. Načrtnúť si vlastný osobnostný rozvoj.
METÓDY: skupinová práca, cvičenie, diskusia, sebareflexia
ROZSAH: cca 18 – 20  hodín počas troch dní

 

 

* OBRÁZKY NA TEJTO STRÁNKE MAJÚ LEN ILUSTRATÍVNY CHARAKTER