Obsah vzdelávacieho workshopu “BEZ NENÁVISTI”

On-line priestor predstavuje nové príležitosti, výzvy, no zároveň aj hrozby. Mladý človek sa môže stať obeťou či svedkom porušovania ľudských práv. Nenávistné vyjadrovanie na internete (hate speech online) sa v posledných rokoch stalo hlavnou formou zneužívania ľudských práv s vážnymi dôsledkami v on-line priestore. Nenávistné vyjadrovanie ako také nie je novým problémom ľudských práv, ale jeho webová podoba a možný negatívny dopad na rozvoj demokracie prináša nový dôvod pre obavy.