Školitelia

Školiteľmi programu Berte nás vážne sú skúsení pracovníci s mládežou a zároveň zamestnanci Centra voľného času – JUNIOR, ktoré je metodickým a informačným centrom v oblasti práce s mládežou pre Banskobystrický kraj.

 

TVORCOVIA A ŠKOLITELIA JEDNOTLIVÝCH MODULOV PROGRAMU:

 

jarkaMgr. Jarmila Lipková
Workshopy: 
Tolerancia – fakt, alebo fikcia, Farebný svet, Nikto nie je na predaj, Je to na tebe
Školenia: Nikto nie je na predaj, Nemožno nekomunikovať, Učiť sa je prirodzené, Projektový manažment v kocke
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach projektový manažment, interkultúrne učenie, aktívne občianstvo, osobnostný rozvoj, obchodovanie s ľuďmi a ľudské práva. Školiteľka pre prácu s mládežou, školiteľka Národného vzdelávacieho projektu KomPrax – kompetencie pre prax.

 

Mgr. Gabriela Selecká náhrada_fotky-žena
Workshopy:
Kade-tade po Bystrici, Svet, Slovensko a náš kraj – otázky a odpovede, Deň so žiackou radou, Bez vás to nejde – pre koordinátorov žiackej školskej rady (pedagógov), TEAMWORK: 1+ 1 = 3, Párty s participáciou, Učenie nemusí byť mučenie, Umenie argumentácie
Školenia: Moja žiacka rada, Bez vás to nejde, Team nie je len hudobná skupina
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach agendy žiackej školskej rady pre členov  a koordinátorov, participácie, tímovej práce, príležitostí pre mladých ľudí – aktuálne ponuky, osobnostný rozvoj. Školiteľka pre prácu s mládežou, multiplikátorka regionálnej pobočky EURODESK. Školiteľka v skončenom národnom projekte KOMPRAX – Kompetencie pre prax a Mládež v akcii. V roku 2005 – 2007 členka pracovných skupín v IUVENTE, pripravujúcich vzdelávanie členov a koordinátorov ŽŠR. V roku 2011 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Minimálnych kompetenčných profilov pre mladých vedúcich v rámci Národného projektu KomPrax. V roku 2014 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Stratégie štátnej politiky pre mládež 2014 – 2020.

 

Zlatka1Mgr. Zlata Trubanová
Workshopy: Ako komunikujeme?, Bez nenávisti, NFV – skratka alebo výzva?, Spoznajme sa – adaptačno-zoznamovacie stretnutie, Neverbálna komunikácia, reč tela
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach neformálne vzdelávanie, komunikácia, tímová práca, nenávistné vyjadrovanie; školenia a workshopy pre členov a koordinátorov žiackych školských rád. Školiteľka Národného vzdelávacieho projektu KomPrax – kompetencie pre prax, školiteľka vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania.

 

Ing. Ondrej Strnád Andy
Workshopy: Abeceda generácií …dôvody rozdielov a ne/porozumenia medzi generáciami, Dobrovoľníctvo – skúsenosť na nezaplatenie, Európska dobrovoľnícka služba, Európsky zbor solidarity,  Mýty a fakty … prečo niekedy veríme neovereným informáciám
Profil: Koordinovanie hosťovania a vysielania dobrovoľníkov EDS od roku 2009. Aktivity s dobrovoľníkmi, písanie projektov, organizovanie školení pre budúcich dobrovoľníkov a podporný personál EDS. Účastník za Slovenskú republiku na medzinár. podujatiach o prínosoch EDS pre sebarealizáciu a zamestnateľnosť mladých ľudí. Administrátor a redaktor portálu dobrovolnici.eu a vasamladez.sk. Workshopy a školenia o EDS, interkultúrnom učení a neformálnom vzdelávaní.

 

 

 

Reklamy