Školitelia

Školiteľmi programu Berte nás vážne sú skúsení pracovníci s mládežou a zároveň zamestnanci Centra voľného času – JUNIOR, ktoré je metodickým a informačným centrom v oblasti práce s mládežou pre Banskobystrický kraj.

TVORCOVIA A ŠKOLITELIA JEDNOTLIVÝCH MODULOV PROGRAMU:

jarkaMgr. Jarmila Lipková
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach projektový manažment, interkultúrne učenie, aktívne občianstvo, osobnostný rozvoj, obchodovanie s ľuďmi a ľudské práva. Školiteľka pre prácu s mládežou, školiteľka Národného vzdelávacieho projektu KomPrax – kompetencie pre prax.

Biely obdĺžnik

Gabi1Mgr. Gabriela Selecká
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach agendy žiackej školskej rady pre členov  a koordinátorov, participácie, tímovej práce, príležitostí pre mladých ľudí – aktuálne ponuky, osobnostný rozvoj. Školiteľka pre prácu s mládežou, multiplikátorka regionálnej pobočky EURODESK. Školiteľka v skončenom národnom projekte KOMPRAX – Kompetencie pre prax a Mládež v akcii. V roku 2005 – 2007 členka pracovných skupín v IUVENTE, pripravujúcich vzdelávanie členov a koordinátorov ŽŠR. V roku 2011 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Minimálnych kompetenčných profilov pre mladých vedúcich v rámci Národného projektu KomPrax. V roku 2014 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Stratégie štátnej politiky pre mládež 2014 – 2020.

Biely obdĺžnik

Zlatka1Mgr. Zlata Trubanová
Profil:Vzdelávacie aktivity v témach neformálne vzdelávanie, komunikácia, tímová práca, tolerancia; školenia a workshopy pre členov a koordinátorov žiackych školských rád a triednych kolektívov.  Školiteľka pre prácu s mládežou, organizátorka a facilitátorka podujatí pre mládež. Školiteľka akreditovaného vzdelávania Projekt je zmena.

Biely obdĺžnik

Ing. Ondrej Strnád Andy
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach: rozdiely generácií, kritické myslenie, aktívne občianstvo, interkultúrne učenie, dobrovoľníctvo. Koordinátor Európskej dobrovoľníckej služby od roku 2009 – aktivity s dobrovoľníkmi, písanie projektov, organizovanie školení pre budúcich dobrovoľníkov a podporný personál EDS. Organizátor a facilitátor podujatí pre mládež. Účastník medzinárodného projektu “Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus”. Administrátor a redaktor webových stránok cvcjunior.sk a vasamladez.sk