Školitelia

Školiteľmi programu Berte nás vážne sú skúsení pracovníci s mládežou a zároveň zamestnanci Centra voľného času – JUNIOR, ktoré je metodickým a informačným centrom v oblasti práce s mládežou pre Banskobystrický kraj.

 

TVORCOVIA A ŠKOLITELIA JEDNOTLIVÝCH MODULOV PROGRAMU:

 

jarkaMgr. Jarmila Lipková
Workshopy: 
Láska cez internet, Je to na tebe
Školenia: Nikto nie je na predaj, Nemožno nekomunikovať, Učiť sa je prirodzené, Projektový manažment v kocke
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach projektový manažment, interkultúrne učenie, aktívne občianstvo, osobnostný rozvoj, obchodovanie s ľuďmi a ľudské práva. Školiteľka pre prácu s mládežou, školiteľka Národného vzdelávacieho projektu KomPrax – kompetencie pre prax.

 

Gabi1Mgr. Gabriela Selecká
Workshopy:
Hovorme o inklúzii, Náš dobrý kraj a náš svet, Deň so žiackou radou, Teamwork “1+1=3”, Učenie nemusí byť mučenie, Umenie argumentácie, Kade – tade po Bystrici
Školenia: Moja žiacka rada, Bez vás to nejde, Team nie je len hudobná skupina
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach agendy žiackej školskej rady pre členov  a koordinátorov, participácie, tímovej práce, príležitostí pre mladých ľudí – aktuálne ponuky, osobnostný rozvoj. Školiteľka pre prácu s mládežou, multiplikátorka regionálnej pobočky EURODESK. Školiteľka v skončenom národnom projekte KOMPRAX – Kompetencie pre prax a Mládež v akcii. V roku 2005 – 2007 členka pracovných skupín v IUVENTE, pripravujúcich vzdelávanie členov a koordinátorov ŽŠR. V roku 2011 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Minimálnych kompetenčných profilov pre mladých vedúcich v rámci Národného projektu KomPrax. V roku 2014 členka pracovnej skupiny pre tvorbu Stratégie štátnej politiky pre mládež 2014 – 2020.

 

Zlatka1Mgr. Zlata Trubanová
Workshopy: Tolerancia okolo nás, Vieš-nevieš – zábavno-vedomostný kvíz, Spoznajme sa – adaptačno-zoznamovacie stretnutie, Ako komunikujeme, Neverbálna komunikácia, reč tela, NFV – skratka alebo výzva
Profil: Vzdelávacie aktivity v témach neformálne vzdelávanie, komunikácia, tímová práca, nenávistné vyjadrovanie; školenia a workshopy pre členov a koordinátorov žiackych školských rád a triednych kolektívov. Školiteľka Národného vzdelávacieho projektu KomPrax – kompetencie pre prax, školiteľka vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania.

 

Ing. Ondrej Strnád Andy
Workshopy: Abeceda generácií …dôvody rozdielov a ne/porozumenia medzi generáciami, Dobrovoľníctvo – skúsenosť na nezaplatenie, Európska dobrovoľnícka služba a Európsky zbor solidarity, Mýty a fakty … prečo niekedy veríme neovereným informáciám, Nacionalizmus – cesta porozumenia či násilia?
Profil: Koordinovanie hostenia a vysielania dobrovoľníkov EDS od roku 2009. Aktivity s dobrovoľníkmi, písanie projektov, organizovanie školení pre budúcich dobrovoľníkov a podporný personál EDS. Organizátor a facilitátor podujatí pre mládež. Účastník za Slovenskú republiku na medzinár. podujatiach o prínosoch EDS pre sebarealizáciu a zamestnateľnosť mladých ľudí. Účastník medzinárodného projektu Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus. Administrátor a redaktor webových stránok dobrovolnici.eu a vasamladez.sk