Neformálne vzdelávanie

Aktivity neformálneho vzdelávania sú cieľavedomé a plánované, avšak ich štruktúra a prístupy sú iné než u bežného formálneho (školského) vzdelávania. Následkom toho rozvíjajú aj iné schopnosti a aspekty osobnosti účastníkov.

Hodnotu neformálneho vzdelávania najlepšie prezentujú slová profesionálov z trhu práce:

“Zamestnávatelia dnes u mladých ľudí oceňujú najmä schopnosť samostatne riešiť zadania, prinášať nový kreatívny pohľad, realizovať zverené úlohy od začiatku až do konca a vedieť ich aj prezentovať. A je to práve neformálne vzdelávanie, ktoré vytvára predpoklady, aby mladý človek tieto vyžadované zručnosti získal.”

Profesia, spol. s r. o., www.profesia.sk *

Rozdiely medzi form.a neform.vzdelavanim

Počas medzinárodného Fóra inovatívneho učenia, ktoré sa konalo 20.- 22. 6. 2013, bola podpísaná “Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou”. Tento dokument podpísali predstavitelia významných inštitúcií štátneho, súkromného, verejného aj mimovládneho sektora, ktorí vnímajú prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktoré vhodne dopĺňa formálne (školské) vzdelávanie a prispieva k lepšej uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce a v spoločenskom živote. Osobne sa podpisu deklarácie zúčastnili zástupcovia mnohých inštitúcií, vrátane:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava
 • Profesia, spol. s r.o
 • Junior Achievement Slovensko, n.o..
 • Dell, s.r.o.
 • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 • Microsoft Slovakia, s.r.o.
 • Americká obchodná komora v Slovenskej republike
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Rada mládeže Slovenska
 • Slovenský skauting
 • Slovenská spoločnosť pre kvalitu
 • Filozofická fakulta Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • a ďalších 27 inštitúcií (k 31.7. 2013)*

 

Zdroje:
* https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/krok_za_krokom_k_uznaniu/___krok_za_krokom_web.pdf
** http://issuu.com/aegee-europe/docs/nfe_book