Školenie Projekt je zmena 2019

V Banskobystrickom kraji ožíva KOMPRAX. Pozývame vás do akreditovaného neformálneho vzdelávania pre tých, ktorí chcú priniesť do svojej komunity zmenu. Prihlasovanie je možné ihneď, najneskôr do 17. 3. 2019. Prvé víkendové školenie sa koná už 22. – 24. marca 2019 ! Informácie nájdete na:
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/komprax-oziva-v-banskobystrickom-kraji-.alej?ind=