O programe

Program “BERTE NÁS VÁŽNE” je určený najmä pre žiakov a žiačky stredných škôl Banskobystrického kraja. Ponúka viacero vzájomne kombinovateľných foriem moderného vzdelávania pre školu aj voľný čas.

AKTUÁLNA PONUKA PROGRAMU:otázka3

  • WORKSHOPY (rozsah niekoľkých hodín)
  • PREDNÁŠKY (rozsah niekoľkých hodín)
  • ŠKOLENIA (rozsah niekoľkých dní)

Cieľom programu Berte nás vážne je najmä vzbudiť v mladých ľuďoch aktivitu a záujem o sebavzdelávanie v základných zručnostiach, ktoré v súčasnosti vyžaduje trh práce, ale aj akákoľvek iná oblasť, v ktorej chcú byť úspešní (štúdium, cestovanie, podnikanie, … ).

Program Berte nás vážne vychádza z troch kľúčových tém a potrieb súčasnosti, ktorými sú:

S výnimkou neštandardných požiadaviek a väčších projektov je väčšina ponúkaných vzdelávacích aktivít pre školy a skupiny mládeže v Banskobystrickom kraji bezplatná.

Ponuku workshopov a prednášok vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.